Brandvägg

Min första kontakt med detta var ett kodpaket TIS Firewall Tool Kit som utvecklades i början av 90-talet. En brandvägg som inspekterade trafiken som passerade och stoppade om kommandona inte hade korrekt syntax. En kommersiell variant var Gauntlet. Senare brandväggar var betydligt enklare p.g.a. de kapacitetsproblem som uppstod då mängden data som passerade ökade lavinartat. De kontrollerade enbart vilken sida som initierade trafiken och biföll eller avslog kontakt.

Med hjälp av snabbare hårdvara har flera leverantörer återigen kunnat återgå till den tidgare typ av inspekterande brandvägg och byggt ut funktionen med mönsterigenkänning av skadlig kod. Fortfarande är det dock många som enbart kontrollerar vilken sida som initierar trafiken.