Namnserver

DNS Domain Name Server

Översätter Domännamn till ipadresser och viseversa.  Kan dock ”missbrukas”  till mycket mer. Användandet av DNS har under årens lopp utvecklats till en uppslagsbok för allehanda parametrar som infrastrukturen tycker sig behöva i brist på andra lättanvända system.

Organisationer och företag kan antingen sköta sin namnserver själv eller låta någon operatör hantera den dagliga driften för en domän. I Sverige  registrerar man vilken server som ansvarar för en underdomän till .se hos Internetstiftelse i Sverige.

Namnsystemet är hierarkiskt uppbyggt så att en domän ansvarar för sina underdomäner. En underdomän måste vara registrerad hos den domän som ligger över. T.ex. domänen techwin är registrerad i toppdomänen .se